Nespoutaná divá šelma v nás

Je to dech a vroucí krev, co zatemnila Tvou mysl.
Jsou to rohy rostoucí Ti z hlavy, co ohlašují spoušť.
Jsou to křídla draka, co Tě popohání kupředu.
Jsou to drápy divé šelmy, co chtějí sekat a řezat.
Jsou to ostré zuby, které se chtějí mstít a hluboko zakousnout.
Jsou to přimhouřené oči, co čekají na tvou chybu.
Je to zbraň, se kterou chceš sekat hlavy.

A je to řev tisiců divých žen, co slyšíš ze Svého hlasu,
nakonec jsou to i jejich slzy, které pláčes.
Teď tu stvůru nesnášíš, to přeci nemůžeš být Ty?!
Obdivuješ, miluješ a chceš cítit tuhle ničivou sílu znovu.
Ale máš strach, to se přece nedělá!

Neboj se a dovol Ji ukázat se, dovol Ji dělat vše, co cítí a co je potřeba.
Řvi, kosej, trhej, plač, vztekej se a sekej,
jen Ji proboha nechej žít v Tobě.
Neboj se a podívej se Jí do očí,
Vidíš, jak je Ti podobná? Vidíš Ji? Vidíš Sebe?

To jen Tvé oči přikryla náruč sladké temnoty,
to jen růžky zábavy vyrostly na Tvé hlavě.
To jen Tvá křídla na sebe vzala jinou podobu,
to vše jen pro Tebe, má Milá, pro Tvou ochranu.

Jsou to poklady, co v Sobě skrýváš,
jsou to dary, co můžeš projevit a ukázat.
Jsi to zas a znovu jen Ty má Milá.
Usměj se . . . .Cítíš jak je ve Tvém těle?
Cítíš Ji? Cítíš Sebe?

Je tam, stále s Tebou po boku.
Je připravena Tě chránit, pomáhat a
tvořit Tvůj život.
Spolu jste nádherné.

Podivínka

Orgasmické vlnobití

„Ty jako mokrá, slaná a nekontrolovatelná?“

Přišel moment, kdy se v Tobě něco pohnulo,
velká přívalová vlna tepla, vzrušení a chvění.

Jak s tím naložíš? Svezeš se jako surfařka na vodách uvnitř Tebe?
Dovolíš, aby se vlna ukázala vně Tvého těla?
Ty jako mokrá, slaná a nekontrolovatelná?

Nadechni se a skoč, nech se unášet každou vlnou, dovol si být vlnkou, vlnou a vlň Své tělo , ať jsou Tvé rytmy jakékoliv.
Dovol Si muži ukázat vlnobytí uvnitř Tebe, strhni ho s sebou do vody,
ukaž mu, jaké je být ve vlnách a v bouři.

Vlny sílí, šplouchání vln je slyšet, voda najednou ovládá tvou hlavu i tělo, cítíš vření, energii tření, až nakonec, jako podmořská sopka bouchneš.
Ukážeš Sebe, dovolíš energii ovládnout celé Tvé tělo. . .
Záříš jako hvězda na moři.

A pak?

Vody se ustálí, zpomalí a usmějí.
Vědí, že přijdou zase někdy znovu.